فایل صوتی مصاحبه با ونه گات
برای گوش دادن به قسمتی از فایل صوتی گفتگو با کرت ونه گات بر روی قسمت زیر کلیک کنید . متن کامل مصاحبه هفته آینده در روزنامه شرق به چاپ خواهد رسید.

بخشی از فایل صوتی گفتگو با کرت ونه گات