پرومته

پرومته

 ترجمه کوروش بیت سرکیس

از پرومته در چهار اسطوره سخن به میان آمده است:

بنا به سخن نخست چون او برای یاری به انسان به ایزدان خیانت کرد در قفقاز به بندش کشیدند و ایزدان عقابی چند بفرستادند تا از جگرش که دم به دم روئین می­شد بخورند.

بنا به سخن دوم پرومته خود را از درد کوبش منقارها هر چه ژرفتر بر صخره فرو فشرد تا با آن یگانه گشت.

بنا به سخن سوم با گذشت هزاران سال خیانتش از یادها برفت، ایزدان از یاد ببردند، عقابان از یاد ببردند و او خود نیز.

بنا به سخن چهارم از بی­بنیاد شدن کار جهان آدمی خسته شد. ایزدان خسته شدند، عقابان خسته شدند و زخم با خستگی به هم آمد.

ماند آن صخره ­کوه توجیه­ناپذیر. - اسطوره بر آن است تا امر توجیه­ناپذیر را توجیه کند. اما از آن رو که خود از بن­مایه­ی حقیقت سرچشمه می­گیرد باز باید به امری توجیه­ناپذیر بینجامد. 

1. فرانتس کافکا،  تمثیلات، ترجمه­ی کوروش بیت سرکیس، کارلسروهه: 2006؛ مشخصات این مجموعهء دوزبانه آلمانی - انگلیسی به قرار زیر است:

Franz Kafka, Parables, Schocken Books: New York, 1947

به نقل از سایت دوات