مصاحبه با لاهیری
گفتگوی ما با جومپا لاهیری را می توانید در همشهری ماه بخوانید . این هم لینکش : مصاحبه با لاهیری
همراه با این مصاحبه یک (گزارش - مصاحبه ) با عنوان : مادر سی و هفت ساله پرکار و یک نقد بر کتاب همنام  با عنوان : (همه نامهای من) نیز چاپ شده است .
 به عبارت دیگر سعی شده است که مطالب ادبی این شماره همشهری ماه به بررسی پرونده ادبی این نویسنده اختصاص پیدا کند . پرونده ای که از یک مصاحبه اختصاصی ، یک گزارش زندگی نامه ای و یک نقد تحلیلی تشکیل شده است . در همینجا سپاس خودم را نثار محمد حسن شهسواری مسئول محترم صفحات ادبی همشهری ماه می کنم که  امکان گرد هم آمدن این مجموعه را فراهم ساخت .  
برای خواندن نوشته های امیر مهدی حقیقت در این زمینه به وبلاگ ترجمه  سری بزنید .