جیبهای بارانی ات را بگرد


جیبهای بارانی ات را بگرد
بعد چهار ماه خاک خوردن توی ارشاد
بالاخره مجوز انتشار گرفت«از تبریک همه دوستان ممنونم»