گفتگوی اختصاصی با آرونداتی روی

من به همراه دوست فرهیخته و بزرگوارم جناب آقای اسدالله امرایی به طور مشترک گفتگویی انجام داده ایم با خانم آرونداتی روی .
خانم روی نویسنده رمان خدای چیزهای کوچک و برنده جایزه ادبی بوکر در سال ۱۹۹۷هستند. این گفتگوی اختصاصی با استفاده از تلفن و در مدت زمان تقریبی ۹۰ دقیقه به انجام رسیده است .
امیدوارم که این گفتگو بدون هیچ مشکلی تا یکی دو هفته آینده آماده چاپ شود .