اتاق خلوت

به زودی مجموعه داستان من به اسم اتاق خلوت از طرف نشر ققنوس به چاپ خواهد رسید . لطفا برای خواندن متن کامل خبر لینک زیر را ببینید‌:
اتاق خلوت