سیم

داستان سیم را می توانید در سایت سخن بخوانید :
 
سیم

ممنون می شوم نظرتان را در باره این داستان بنویسید .