متن انگلیسی مصاحبه من با استانیسلاو لم خالق رمان سولاریس

برای خواندن متن انگلیسی مصاحبه با استانیسلاو لم می توانید از آدرس زیر استفاده کنید :

مصاحبه با استانیسلاو لم

این سایت ،سایت شخصی استانیسلاو لم است که به وسیله پسرش توماسز لم اداره می شود . برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر می توانید از مطالب خود سایت استفاده کنید .

به علاوه این مصاحبه به زودی به روسی ترجمه می شود و در سایت stanislawlem.ru قابل دسترسی خواهد بود .
متن فارسی مصاحبه هم به زودی در روزنامه شرق به چاپ خواهد رسید .استانیسلاو  لم